Амулети за плодовитост

Амулетите за плодовитост са използвани от хората от най-древни времена. Намирани са артефакти с фалоси още от първите векове на новото летоброене, като в средните векове те са получили широко разпространение, включително и по нашите земи.


Обожествяването на мъжкия полов орган / фалос / се заражда в хората от дълбока древност, когато е осъзната причино-следствената връзка между половото сношение и забременяването / зачеването /. Осъзнава се, че фалосът е причината за зараждането на нов живот. Всичко е тленно, рано или късно всичко умира и единствено способността за възпроизводство гарантира продължаването на човешкия род. Мъжкият полов орган е възприеман като източник на човешкия и световния живот.
Амулетът за плодовитост е предмет, който ликвидира вредните влияния и злите сили върху човека и в същото време прави не само персонална защита на този, който го носи, но му дава огромна сила и полова мощ. Дори в някои хроники е посочено, че носи свръхестествени способности.


Фалосът като амулет винаги е бил издиган в култ, а обредите с него са многобройни не само при различните народи, но и във всички краища на света. Дори при прабългарите и славяните е имало обичай при който дървен фалос е поставян във ведро с медовина или мляко и всички, особено младите момчета и момичета са пиели от него за подсигурявяне и увеличаване на своята плодовитост.


Амулетът за плодовитост е носен от хората на кожена връвка под дрехата, в джоба и дори е пришиван към сбруята на конете.
Целта на носенето на амулета е човекът да може да се възпроизвежда, да има деца, да бъде повече от добър в леглото, да разпалва любовта и страстта. Амулетът безотказно действа защото предизвиква особен вид взаимодействие между своятя сила и човека, който го носи.
Фирма „Ювелир“ изработва ръчно амулети за плодовитост / фалоси / от сребро прба 925 и от злато. От сребро големият фалос е с дължина 4.7 см. тегло 17-18 грама и цена 140 лв. Средният / с голям отвор отгоре / е с дължина 3.6 см. тегло 10-11 грама и цена 90 лв. Малкият е с дължина 3.5 см. тегло 13-14 грама и с цена 100 лв. От злато 14 карата, проба 585 цената е 110 лева на грам.