Златното сечение

Терминът „ Златното сечение „ е въведен за първи път от легендарния Леонардо да Винчи , но то е било познато на хората още от древността . В съвремието то се отбелязва с гръцката буква Фи и като математическа стойност е 1.618 . Това число отразява отношението на определени части една към друга т.е. по-голямата част се отнася към по-малката така , както цялото към по-голямото .

Златното сечение може да бъде забелязано в пирамидите в Гиза , при Пантеона в Атинския Акропол , при катедралата Парижката Света Богородица , дори в черупката на охлюва, слънчогледовите пити , в човешката тяли и навсякъде в природата , и отраслите на науката .

Златното сечение се счита за символ на красотата , хармонията и съвършенството . То е и своеобразен вид амулет , който носи на притежателя си не само персонална защита , но и здраве , благоденствие , всякакъв вид просперитет , усъвършенства човека в неговите качества и възможности , отваря вратите към успеха . Символа на Златното сечение помага на носещия го да се изпълни с ум , разум и благородство , по-бързо да взема правилни решения и да елиминира категорично проблемите .

ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ Е БОЖЕСТВЕНА ПРОПОРЦИЯ . ПРИ НЕГО УСПЕХА РАЖДА НОВ УСПЕХ .

Най-ярко и най-мощно е златното сечение събрано в старобългарската буква „ ЯТ „ . Няма друга буква в нито една писменост по света , която да съчетава в себе си Златното сечение. Уникално . Има го навсякъде в природата , в науката , в човешкото тяло и само в една буква –   буквата „  ЯТ „ .

Фирма „ ЮВЕЛИР „ произвежда буквата „ ЯТ „ от злато и сребро . Буквата е с размери височина 28 мм . и широчина 13 мм . От сребро проба 925 буквата е с тегло 2.00 – 2.5  грама и цена 50 лева . От злато 14 карата , проба 585 е с тегло 2.00 – 2.70 грама и цена 250 лева .