Медальонът на Хан Омуртаг

          Кой е Хан Омуртаг? Това е ханът увековечил своето управление с голямото строителство и с надписа на мраморната колона който гласи: “ Човек и добре да живее умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомни за оногова, който го е направил .“
          Хан Омуртаг остава в Българската история със строителната си дейност допринесла за развитието на Плиско- Преславската култура. Той строи крепости, дворци, мостове водопроводи. Строителство с такива размери може да се извърши само от икономически силна държава, каквато България е била през време на неговото управление.
          Освен велик строител за своето време, Хан Омуртаг е и изключителен дипломат. Той сключва 30 годишен мирен договор с Византия управлявана от император Лъв V. В началото на 815 година в Константинопол пристигат български пратеници за подписване на мирния договор. Обстановката е тържествена,присъстващите хиляди.Договорът предвижда императора да се закълне според езическия обичай на българите,а пратениците на Омуртаг според християнските закони. Преди самото подписване на договора Хан Омуртаг излива на земята чаша с вода,обръща / събаря / кожено седло от кон,опъва силно тройно преплетени ремъци и отскубва с ръка трева от земята и я  вдига високо. Какво означава това. Изливането на вода означава предупреждение към Византия,че ако наруши договора кръвта ще се лее по нейните земи като вода. Обръщането на конското седло предупреждава  и трябва винаги да напомня на императора,че ако наруши мира няма повече да може да язди кон или ще падне мъртъв  в битка.Тройно изплетените и опънати ремъци символизират здравината на договора. Отскубването и вдигането на трева от земята означава,че трева няма да остане във Византия ако договорът бъде нарушен по нейна вина. Мраморната колона с надписа на Хан Омуртаг е пренесена в църквата “ Свети 40 мъченици “ във Велико Търново по настояване на Цар Иван Асен //.
          Фирма  „Ювелир “ изработва медальон с надписа от колоната на Хан Омуртаг изписан в кръг на български език. Диаметърът на медальона е 26 мм.,а теглото в зависимост от материала от който е изработен от 7 до 10 грама. От сребро проба 925 медальонът струва 60 лева, а от 14 каратово злато 110 лева на грам.